www.www.ypgalvanize.com
www.ypgalvanize.com
Demo2 second
www.ypgalvanize.com
Demo2 third
:www.ypgalvanize.com
Demo2 fourth
www.ypgalvanize.com
 

แนวโน้มงานชุบกัลวาไนซ์
           
เนื่องจากสภาวะแวดล้อมปัจจุบันสภาพอากาศเป็นมลพิษ  ซ้ำยังมีฝนกรด  ที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูง  ดังนั้น  เหล็กโครงสร้างที่ต้องใช้ในงานภายนอกอาคาร  หรืองาน Outdoor สมควรอย่างยิ่งที่จะมีวิธีการในการป้องกันสนิม  ทั้งนี้เพื่อความแข็งแรงของโครงสร้างเหล็กดังกล่าว  ซึ่งวิธีการที่ประหยัดและคุ้มค่ากับผลที่ได้ในการป้องกันสนิมดังกล่าวนั้น  คือ  การชุบ Hot-Dip Galvanized  จึงส่งผลให้มีผู้นิยมใช้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง


GALVANIZED SERVICES
STEEL SERVICES
GRATING SERVICE
       

 

 

 

<< BACK  HOME>>