ตะแกรงระบายน้ำเป็นอีกหนึ่งงานเหล็กที่มีการใช้อย่างกว้างขวาง ซึ่งสามารถเห็นได้ทั่วไปทั้งตาม สถานที่ของรัฐ และโรงงาน อาคารสถานที่ต่างๆ

ทั้งนี้ตะแกรงระบายน้ำ (Grating) เป็นงานเหล็กอีกประเภทหนึ่งที่จะต้องเสี่ยงต่อการเกิดสนิม ทั้งนี้ เพราะติดตั้งอยู่ภายนอกอาคารและต้องสัมผัสกับน้ำบ่อยครั้ง ซึ่งวิธีการที่นิยมทำเพื่อป้องกันสนิม นั้นจะใช้วิธีการทาสีกันสนิม แต่ก็ไม่สามารถป้องกันได้แค่ในระยะช่วงสั้นๆ เท่านั้น และที่นิยมกัน อีกวิธีก็คือการชุบกัลวาไนซ์ ซึ่งสามารถป้องกันสนิมได้นานกว่ามาก และคงทนกว่า

ทั้งนี้บริษัทนั้นรับจ้างชุบตะแกรงระบายน้ำสำหรับลูกค้าที่ต้องการชุบกัลวาไนซ์เพียงอย่างเดียว และในขณะเดียวกันก็รับทำตะแกรงระบายน้ำด้วยสำหรับลูกค้าที่ต้องการความสะดวกสบาย ลดขั้น ตอนการทำงาน ลดความเสี่ยงในการส่งมอบงาน และในบางครั้งก็สามารถลดค่าใช้จ่ายในการได้ ด้วย เช่น ลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง เป็นต้น โดยลูกค้าสามารถบอกความต้องการ สำหรับชิ้นงาน ของลูกค้า

คุณภาพของการชุบกัลวาไนซ์ นั้นอ้างอิงตามมาตรฐานคุณมาตรฐาน ASTM-A123 ซึ่งความหนา ของเนื้อกัลวาไนซ์จะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ความหนาของเหล็ก โครงสร้างของเหล็ก เป็นต้น
สำหรับลูกค้าที่ต้องการใบรับรอง (Cirtificate) ควรแจ้งทางบริษัทก่อนทุกครั้ง ทั้งนี้เพื่อบริษัท จะได้เตรียมการตรวจสอบสำหรับงานของลูกค้า

รูปภาพเปรียบเทียบตะแกรงกันสนิม กับแบบธรรมดา