บริการรับจ้างชุบกัลวาไนซ์ สำหรับลูกค้าที่ต้องการบริการเฉพาะชุบกัลวาไนซ์เท่านั้น ทั้งเหล็กดิบธรรมดา และเหล็กโครงสร้างที่ลูกค้าได้ประกอบโครงสร้างมาตามแบบลูกค้า ทั้งนี้ลูกค้าควรสอบถามบริษัทก่อน เพื่อตรวจสอบขนาดของชิ้นงานและขนาดบ่อชุบ ลักษณะชิ้นงาน ความยากง่าย และข้อควรระวังในการชุบกัลวาไนซ์ ซึ่งลักษณะงานที่ลูกค้าจะต้องระวัง ก็คือ งานท่อ เช่น ท่อกลม ท่อเหล็กกล่องเป็นต้น

ทั้งนี้ลูกค้าควรตรวจสอบกับบริษัทให้ดี เพื่อเตรียมชิ้นงานให้สามารถชุบได้ และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในบางกรณี
คุณภาพของการชุบกัลวาไนซ์ นั้นอ้างอิงตามมาตรฐานคุณมาตรฐาน ASTM-A123 ซึ่งความหนาของเนื้อกัลวาไนซ์จะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ความหนาของเหล็ก โครงสร้างของเหล็ก เป็นต้น

สำหรับลูกค้าที่ต้องการใบรับรอง (Cirtificate) ควรแจ้งทางบริษัทก่อนทุกครั้ง ทั้งนี้เพื่อบริษัทจะได้เตรียมการตรวจสอบสำหรับงานของลูกค้า

ตัวอย่างงานเหล็กทั่วไปที่นำมาชุบกัลวาไนซ์