www.www.ypgalvanize.com
www.ypgalvanize.com
Demo2 second
www.ypgalvanize.com
Demo2 third
:www.ypgalvanize.com
Demo2 fourth
www.ypgalvanize.com
 

การเกิดสนิมขาว (White rust หรือ white storage stain)ในการชุบ Hot-Dip Galvanized

            เมื่อทำการชุบ Hot-Dipped Galvanized สังกะสีที่เคลือบชิ้นงานจะทำหน้าที่ป้องกันการเกิดสนิม
 และป้องกันการกัดกร่อนได้  ซึ่งสังกะสีจะฟอร์มตัวเป็นออกไซด์  โดยเมื่อสัมผัสกับอากาศซึ่งมีส่วนประกอบของคาร์บอนไดออกไซด์  จะทำให้ออกไซด์ที่เกิดจากสังกะสีมีการฟอร์มตัวที่เสถียรขึ้นโดยอยู่ในรูปของ  แต่ต้องใช้เวลาพอสมควรอย่างน้อย  48 ชม.

การเกิดสนิมขาว (White Rust หรือ White Storage Stain)
                การก่อเกิดสนิมขาว
                เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อโลหะที่ถูกชุบด้วยสังกะสี (Hot-Dipped Galvanized) สัมผัสกับน้ำบริสุทธิ์  หรือละอองน้ำ  ทำให้สังกะสีที่ยังไม่ทำปฏิกิริยากับคาร์บอนไดออกไซด์  เกิดปฏิกิริยากับน้ำ  เป็นรูปแบบสังกะสีไฮดรอกไซด์  ซึ่งไม่เสถียร  (ไม่คงรูป)  มีลักษณะเป็นออกไซด์สีขาว  หรือรอยด่างสีขาว  ด้วยเหตุนี้จึงต้องใช้โครเมตมาทำการเคลือบผิวระหว่างที่มีการชุบกัลวาไนซ์ใหม่ๆ  เพื่อรอให้สังกะสีฟอร์มรูป Oxide  กับคาร์บอนไดออกไซด์สมบูรณ์  ซึ่งเป็นการป้องกันการเกิดไฮดรอกไซด์ในช่วงเวลาสั้นๆ  เท่านั้น

                การเลี่ยงการเกิดสนิมขาว

  • เก็บงานชุบ  Hot-Dipped Galvanized แล้วให้อยู่ในที่แห้ง  และอากาศถ่ายเทสะดวก
  • ไม่ให้เกิดน้ำขัง กับชิ้นงานที่มีการชุบใหม่ๆ
  • ป้องกันผิวชิ้นงานที่ชุบกัลวาไนซ์  โดยการเคลือบผิวชิ้นงานด้วยโครเมตเพื่อป้องกันการสัมผัสกับอากาศ  หรือความชื้นในอากาศ

การแก้ปัญหาชิ้นงานชุบกัลวาไนซ์ที่เกิดสนิมขาว
เมื่อเกิดสนิมขาว  หรือสังกะสีไฮดรอกไซด์  ต้องมีการขจัดออกไปเนื่องจาก

  • การเกิดสนิมขาวจะเป็นตัวยับยั้งการเกิดออกไซด์ที่เสถียรที่มาจากคาร์บอเนต
  • ผิวของชิ้นงานไม่สวย  อาจทำให้ลูกค้าไม่ยอมรับได้

การแบ่งระดับปัญหาของสนิมขาว
การแบ่งระดับการเกิดปัญหาของสนิมขาว  สามารถแบ่งตามความรุนแรงของการเกิดสนิมขาวได้ดังนี้

  • การเกิดสนิมขาวเล็กน้อย

มักเกิดขึ้นสำหรับงานที่ชุบ  Hot-Dip Galvanizedใหม่ๆแล้วโดนละอองฝนทำให้เกิดสนิมขาวเล็กน้อย  ซึ่งสามารถแก้ปัญหาโดยการขัดผิวชิ้นงาน  ทำให้สนิมขาวหลุดออกจากชิ้นงานได้  หลังจากนั้นทำให้แห้ง  และเก็บไว้ในที่แห้ง  มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก

การเกิดปัญหาระดับนี้เป็นการเกิดปัญหาที่สามารถมองเห็นสนิมขาวได้เด่นชัด  รอยสนิมขาวมีรอยใหญ่และคล้ำขึ้นมีผลต่อความหนาชิ้นงานอาจทำให้ความหนาของสังกะสีถูกทำลายไปแต่ไม่เกิน 5 %   ซึ่งสามารถแก้ปัญหาได้โดยการขัดผิวด้วยแปรงลวดบริเวณที่เป็นสนิมขาวให้หมดแล้วเช็ดด้วยผ้าที่ชุบด้วยสีอลูมิเนียม

  • การเกิดสนิมขาวระดับรุนแรง

การเกิดสนิมขาวระดับนี้จะมีลักษณะรุนแรงเป็นสีเกือบดำ  และแสดงอาการเกิดสนิมแดง  ควรมีการตรวจสอบความหนาของสังกะสี  การแก้ไขสามารถทำได้ดังนี้
- ขัดผิวโดยใช้แปรงลวด  แปรงบริเวณที่เป็นสนิมขาวให้หมด
- ป้ายสี Epoxy Zinc Rich ให้เป็นฟิล์มบางๆ  ที่มีความหนาอย่างน้อย  100 ไมครอน 

  • การ Re-passivate ที่ผิว  Hot-Dip Galvanized

 

หากการเกิดสนิมขาวมีการเกิดขึ้นและยังคงแพร่กระจายอย่างต่อเนื่อง   การ Re-passivate หรือการ  Passivate  อีกครั้งจึงเป็นทางเลือกที่ดี  โดยการขัดผิวบริเวณที่เกิดสนิมขาวแล้วล้างด้วยสารละลาย  5% Sodium  Dichromate,  0.12 Sulphuric acid
ข้อสรุป
                การเกิดสนิมขาวเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดหลังชุบสังกะสี  ซึ่งเป็นผลจากการจัดการ  และจัดเก็บ ผลิตภัณฑ์ การเกิดสนิมขาวไม่ได้เกิดจากกระบวนการชุบกัลวาไนซ์  แต่เกิดขึ้นในช่วงหลังการชุบจนถึงการส่งมอบให้ลูกค้า ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะต้องมีการดูแล จัดการและทำให้เกิดผลกระทบจากสนิมขาวให้น้อยที่สุด  ปัจจุบันสามารถป้องกันเบื้องต้นโดยการใช้  Chromate เคลือบผิว Hot-dip Galvanized


GALVANIZED SERVICES
STEEL SERVICES
GRATING SERVICE
       

 

 

 

<< BACK  HOME>>